HABERLERBartın İli Sanayisi Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi

Bartın İli Sanayisi Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi

13-12-2021 109-A+
Bartın ili Kamu Sanayi Üniversite İş Birliği Platformu toplantılarında “Bartın İli Sanayisi Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi Yapılması kararı alınmıştır.
Bu kapsamda Bartın Üniversitesi, KOSGEB Bartın Müdürlüğü, Bartın OSB Müdürlüğü ve Bartın TSO’nun bulunduğu bir çalışma gurubu oluşturulmuştur. Çalışma gurubu tarafından Bartın İline ait stratejik dokümanlar, planlar ve programlar incelenmiş, sektör temsilcileri ve işletmelerle görüşmeler yapılmış, ilgili kurum kuruluşların görüş ve önerileri alınmış ve Bartın İli Sanayisi GZFT Analizi hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda KOSGEB Bartın Müdürlüğü önderliğinde Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Böl. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Said Ceyhan, Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Solak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, İl Ticaret Müdürü Erhan Özcan, TSO Genel Sekreteri Ahmet İncekara, Organize Sanayi müdürü Oğuzhan Kasapoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirilen Bilim Sanayi İşbirliği Kurulu toplantısına zoom üzerinden canlı bağlanarak katılım sağladım. Toplantıda Bartın İli Sanayisi Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi başlığı altında çeşitli fikir alışverişlerinde bulunuldu.